Historie oddílu

Počátky libereckého karate se datují k roku 1972. Tehdejší trenér juda, pan Jindřich Perlák, založil pod hlavičkou juda Sokol Rochlice první liberecký oddíl karate. V té době to byl v pořadí čtvrtý oddíl v tehdejším Severočeském kraji po oddílech MO SSM Žatec, Stadion KDPM Ústí nad Labem a RH Litoměřice.

Postupně s ním začalo trénovat 15 cvičenců, převážně z řad judistů. V té době bylo karate v ČR ještě poměrně novinkou a na ukázky si proto do Liberce zval instruktory z Prahy.

V roce 1974 získal 8. kyu, a v roce 1975 získali 8. kyu Milan Takáč a Oto Pokorný.

V roce 1976 do Liberce přišel Ľudovít Blaho, který byl v té době držitelem 6. kyu. Trénoval karate v oddílu Uhelné sklady Praha. Spolu s Jindřichem Perlákem začali intenzivnější trénink a dostavili se první úspěchy.

V tom samém roce získali Jindřich Perlák, Ľudovít Blaho, Vladimír Nevyhoštěný a Milan Takáč kvalifikaci trenéra IV. třídy.

Rozvoj oddílu a potřeba nových prostor ke cvičení vedla k osamostatnění oddílu karate. V září roku 1977 vznikl v Liberci při vysoké škole oddíl karate Slávia VŠST Liberec (dnešní TU).

Následoval velký nábor nových členů. Značná část nových členů pocházela právě z řad vysokoškoláků. V rámci náboru přišel do oddílu například i Bohumil Koloc, dnešní vedoucí osobnost Slavie.

Na krajském přeboru v témže roce se dostavil důležitý úspěch a Slavia získala 3 medaile.

Zvýšila se celková technická úroveň a členové oddílu dosáhli technických stupňů 1x 4.kyu, 5x 5.kyu, 5x 6.kyu. Posun nastal i v kvalifikaci trenérů, kde Ľudovít Blaho získal kvalifikaci trenéra II. výkonnostní třídy, a pánové Nevyhoštěný a Takáč kvalifikaci trenérů III. výkonnostní třídy. Tréninky vedla dvojice Perlák a Blaho, a od roku 1977 i vysokoškolský student Vladimír Nevyhoštěný.

Poděkování:

Tento článek vznikl díky vzpomínkám a informacím pana Ľudovíta Blaha.

P.S.: Na základě dalších materiálů, které snad získáme, budeme tento článek dále doplňovat.
Portréty jednotlivých osobností budou uvedeny v samostatných článcích.