Postoje (DACHI)

Základní techniky postojů
DACHI-WAZA (dači-vaza)


 
Dachi-waza je soubor techniky postojů.
Postoje (japonsky dachi) jsou základním stavebním kamenem všech technik karate.
Karate má jeden z nejpropracovanějších a nepřesnějších systémů postojů, která na základě empirických zjištění odpovídá požadavkům na statiku a stabilitu při vykonávaní jednotlivých útočných a obraných akcí.
 
Postoj v karate je tedy definován:

 • správnou polohou chodidel (vzájemnou, vůči soupeřovi)
 • rozložením váhy na obě nohy (poloha těžiště)
 • výškou těžiště nad zemí
 • rozložením a mírou napětí svalstva nohou a trupu
 • úhlem natočení trupu a beder k poloze chodidel

Z uvedených faktorů potom vyplývá nedůležitější a to správné zvolení vhodného postoje v dané situaci (zvážení jeho výhod a nevýhod).
Hovoříme-li teda o nějakém konkrétním postoji, máme na mysli vzájemnou polohu chodidel a jejich vzdálenost.
 
Postoje v karet můžeme dělit na:

 • Shizen-tai (takzvané přirozené postoje)
 • bojové postoje
 • zápasové postoje

 

Základní Shizen-tai-dachi (šizen-taj-dači)


Heisoku-dachi

Heisoku-dachi (hejsoku-dači)

  Postoj Heisoku-dachi patří do skupiny takzvaných přirozených postojů, které v karate nazýváme Shizen-tai (šizen-taj).    

  Provedení postoje:

  Chodidla jsou u sebe, paty a špičky se vzájemně dotýkají, špičky chodidel směřují rovnoběžně vpřed. Trup je vzpřímený, pohled směřuje vpřed. Kolena jsou volně propnutá a uvolněná.

Pro zobrazení technik klikněte ZDE

Techniky ke stažení v PDF


  Musubi-dachi

Musubi-dachi (musubi-dači)

  Postoj Musubi-dachi patří do skupiny takzvaných přirozených postojů, které v karate nazýváme Shizen-tai (šizen-taj).  

  Provedení postoje:

  Nohy jsou u sebe, paty se vzájemně dotýkají a špičky mezi sebou svírají pravý úhel (90°). Trup je vzpřímený, pohled směřuje vpřed. Kolena jsou volně propnutá a uvolněná.
  Postoj používaný před cvičení kata a při zdravení.

Pro zobrazení technik klikněte ZDE

Techniky ke stažení v PDF


  Heiko-dachi

Heiko-dachi (hejko-dači)

  Postoj heiko-dachi patří do skupiny takzvaných přirozených postojů, které v karate nazýváme Shizen-tai (šizen-taj).    

  Provedení postoje:

  Nohy jsou rozkročené na šíři ramen. Malíkové hrany chodidel jsou vzájemně rovnoběžné. Trup je vzpřímený, pohled směřuje vpřed. Kolena jsou volně propnutá. Postoj používaný před cvičení kata (na povel "joj"), nebo před zahájením zápasu v kumite.

Pro zobrazení technik klikněte ZDE

Techniky ke stažení v PDF


 

Základní bojové postoje


Zenkutsu-dachi

Zenkutsu-dachi
(zenkucu-dači)

  Postoj Zenkutsu-dachi patří do skupiny takzvaných bojových postojů. Tento postoj je silný směrem vpřed, například výpad s úderem tsuki.    

  Provedení postoje:

  Postoj na šíři svých ramen (jako u heiko-dachi). Obě chodidla jsou celou plochou na zemi. Koleno přední nohy je pokrčené, zadní noha je propnutá a tělo rovné. Těžiště (65% váhy) přeneseme na přední nohu.

Pro zobrazení technik klikněte ZDE

Techniky ke stažení v PDF


  Kokutsu-dachi

Kokuts-dachi
(kokucu-dači)

  Postoj Kokutsu-dachi patří do skupiny takzvaných bojových postojů a je typický obranný postoj.    

  Provedení postoje:

  Obě chodidla jsou celou plochou na zemi, přední noha ale ne tak pevně jako zadní noha ( 70% váhy je na zadní noze). Chodidlo přední nohy směřuje dopředu, chodidlo zadní nohy je k němu kolmé (svírá 90°). Koleno přední nohy není úplně propnuté. Zadní noha je pokrčená a kolena tlačíme od sebe (směrem ven). Tělo rovné.

Pro zobrazení technik klikněte ZDE

Techniky ke stažení v PDF


  Kiba-dachi

Kiba-dachi
(kokucu-dači)

  Postoj Kiba-dachi patří do skupiny takzvaných bojových postojů. Tento postoj je silný směrem do stran, například s technikami kage-tsuki, empi, yoko-geri.    

  Provedení postoje:

  (Postoj připomínající jízdu na koni. Obě chodidla jsou celou plochou na zemi a vzájemně rovnoběžná (jako u heiko-dachi). Kolena jsou pokrčená a tlačíme je od sebe. Váhu těla (těžiště) přeneseme do středu. Tělo rovné.

Pro zobrazení technik klikněte ZDE

Techniky ke stažení v PDF