Online přihláška

Potvrzuji, že jsem byl seznámen se základními informacemi a podmínkami vstupu do oddílu.

Přihlášku mohou podat pouze rodiče (odpovědní zástupci) zájemce, nebo přímý zájemce starší 18 let.

Telefonický kontakt pro zájemce: Eva Kolocová 605 458 299(Požadované typy příloh: pdf, jpeg, jpg, png)

Souhlasím s tím, aby USK Slavia Liberec zpracovávala a evidovala mé osobní údaje poskytnuté jí v souvislosti s mým členstvím/členstvím mého dítěte a činností v TJ/SK. Dále souhlasím s tím, že TJ/SK je oprávněn poskytovat uvedené osobní údaje do centrální evidence příslušného sportovního svazu. Toto oprávnění vyplývá z technikco-organizačních důvodů (identifikace sportovce při soutěžích apod.). Údaje je TJ/SK oprávněna zpracovávat a evidovat i po ukončení členství v TJ/SK. Prohlašuji, že jsem byl/a řádně informována o všech skutečnostech dle ustanovení §11 zákona č. 101/2000Sb.

SOUHLASÍM, ABY MOJE DÍTĚ NAVŠTĚVOVALO SPORTOVNÍ KLUB USK SLAVIA LIBEREC.