Online přihláška

Potvrzuji, že jsem byl seznámen se základními informacemi a podmínkami vstupu do oddílu.

Přihlášku mohou podat pouze rodiče (odpovědní zástupci) zájemce, nebo přímý zájemce starší 18 let.

Telefonický kontakt pro zájemce: Eva Kolocová 605 458 299

Jméno

Příjmení

Adresa

Rodné číslo

Pojišťovna

Telefon

E-mail

Zdravotní stav - obtíže

Přihláška ke stažení a vytištění

Souhlasím s tím , aby TJ/SK zpracovávala a evidovala mé osobní údaje poskytnuté jí v souvislosti s mým členstvím a činností v TJ/SK.  Dále souhlasím s tím, že TJ/SK je oprávněna poskytovat uvedené osobní údaje do centrální evidence příslušného sportovního svazu. Toto oprávnění vyplývá z technicko organizačních důvodů ( identifikace sportovce při soutěžích apod.) Údaje je TJ/SK oprávněna zpracovávat a evidovat i po ukončení členství v TJ/SK. Prohlašuji , že jsem byl řádně informován o všech skutečnostech dle ustanovení  PARAGRAFU 11 ZÁK. Č. 101/2000 Sb.